Hoe hard is geluid? Inzicht in de ingewikkelde wereld van decibellen.

Hoe hard is geluid? Inzicht in de ingewikkelde wereld van decibellen.

Wat is geluid?
Geluid zijn trillingen in de lucht (of in een (vloei-)stof zoals water of metaal) die door gezonde oren zijn waar te nemen. We gaan er hier vanuit dat het ‘medium’ lucht is. Wanneer een voorwerp geluid produceert worden de luchtdeeltjes in de omgeving samengeperst, waardoor de luchtdruk ter plaatse toeneemt. De samengeperste luchtdeeltjes botsen met omliggende deeltjes in de lucht en geven hun energie zo door.

Geluid is hoorbaar wanneer de trillingen elkaar voldoende snel opvolgen en de geluidsbron de mogelijkheid heeft uiteindelijk voldoende geluidsenergie aan het oor af te geven. Of dat lukt is natuurlijk ook afhankelijk door welk medium geluid zich moet begeven. Dit kan lucht of water zijn, maar bijvoorbeeld ook een muur of een deur van hout. In een vaste stof plant geluid zich sneller voort dan in een vloeistof en in lucht nog minder snel. In een vacuüm kan geluid zich helemaal niet voortplanten.

De ingewikkelde wereld van decibellen
De Bel- schaal is een logaritmische schaal, waarmee de hoorspan van een goed werkend oor wordt verdeeld in 12 stappen. Als grondgetal voor het logaritme is het getal 10 genomen. Wanneer echter het geluidsniveau met 1 Bel verhoogd wordt, betekent dat de intensiteit 10 maal zo groot is gemaakt. Het menselijk oor is echter in staat veel kleinere verschillen waar te nemen (tussen de 0.2 en 0.3 Bel). Daarom is dedecibel ingevoerd. Met de decibel wordt de schaal verdeeld in 120 stappen. Uit onderzoek bij gezonde mensen is gebleken dat zij een zuivere toon met een frequentie van 1000 Hz nog net kunnen horen bij een geluidsdruk van 2.10-5 Pascal (Pa) bedraagt (=20 micropascal). Om een idee te geven van gevoeligheid van ons oor, is het aardig te realiseren dat de luchtdruk waar we dagelijks in verkeren 100.000 Pascal is. De variaties in luchtdruk die we nog net kunnen horen namelijk 2.10-5 Pascal, zijn slechts 1/5.000.000.000 deel van de ons omgevende luchtdruk.

Bovenstaand verhaal maakt de waarde decibel misschien nog kryptischer dan het al is. Onderstaand zijn verschillende decibelwaarden in kaart gebracht. Welk geluid maakt een stofzuiger? En dat ten opzichte van een drilboor?

geluidsverschillen

Uit onderzoek weet men dat geluid schadelijk kan zijn vanaf 82dB. Dit geluid is dan pas schadelijk na lange blootstelling (+/- 6 uur). Hoe harder het geluid, hoe korter de veilige blootstelling. Uit de tabel is af te lezen dat ná 3,5 minuut blootstelling bij een geluidswaarde van 101dB schade kan optreden, dit wil niet zeggen dat dit altijd het geval is! Feit is wel dat geluidwaarden boven de 82dB serieus genomen moeten worden. Begeef jij je in ruimten waar het geluid dusdanige niveaus behaalt? Neem dan passende maatregelen zoals gehoorbescherming.

Zeker wanneer je niet zeker bent van de geluidswaarden in jouw omgeving is het van belang een specialist te benaderen. Zij hebben vaak de nodige ervaring en kennis je van een goed advies te voorzien.

gehoorbescherming-shop.nl

Comments are closed.